0
OUR STORES HELP BLOG
Advanced Search ›
My account
Welcome
0
product(s)
€ 0,00
progress indicator
Adding product...
CATEGORIES
Do not delete this link

Michael Bojesen: Højskolesangbogens Melodibog: Voice

Score | Sheet Music & Songbooks
Instrumentation Vocal and Piano
Composer Michael Bojesen
Publisher Edition Wilhelm Hansen
Ved udgivelsen af den 10. udgave af HØJSKOLESANGBOGENS MELODIBOG er der arbejdet ud fra en målsætning om, at Melodibogen skal være brugervenlig og enkel at gå til - også for mindre øvede pianister - og at akkompagnementet skal virke befordrende og inspirerende for fællessangen. Mange af klaverudsættelserne er de originale i den udstrækning, de har foreligget, men vi har arbejdet ud fra følgende overordnede principper og ideer:

Alla breve
Vi ved, at fællessangstempi i de enkelte sange er steget betydeligt i årenes løb. Vi har derfor i mange tilfælde valgt at notere sangene i en alla breve fornemmelse. Dermed har vi også bevidst bevæget os væk fra den traditionelle 4-stemmige homofone koralstil og i stedet lavet overbindinger i understemmerne, hvor dette måtte give mening. På den måde har klaversatserne forhåbentlig fået en mere naturlig strøm til hjælp for sangerne. Notationsmæssigt har vi valgt at forlade den traditionelle 4-stemmige koralstil, hvor man til enhver tid finder sopran og alt i højre hånd og tenor og bas i venstre. Vi har valgt at vise ret præcist, hvilke toner der spilles i henholdsvis højre og venstre hånd. Denne notationsform går naturligvis ud over stemmeføringsoverblikket, men er forhåbentlig til hjælp for den enkelte pianist.

Tonearter
Ligesom det var tilfældet i 17. udgave af Højskolesangbogen, har vi måtte bøje os for, at danskerne har sværere ved at synge de høje toner, end de havde tidligere. Vi har derfor transponeret en del satser ned, hvilket i nogle tilfælde har medført akkordomlægninger for at få satsen til at klinge tilfredsstillende. Vi har desuden forsøgt at undgå tonearter med for mange faste fortegn.

Rytmisk notation
I sagens natur er der langt flere såkaldt 'rytmiske' satser i denne udgave end tidligere. Det er altid problematisk at konstruere en klaversats, der til fulde lever op til den feeling og autenticitet, man kender. Også i disse satser er brugervenligheden prioriteret højt, og det er da op til den enkelte at
Difficulty Intermediate
Store Sheet Music & Songbooks
Product Format Score
Genre Pop & Rock
Release Date 2012
ISBN 9788759812174
Edition Number WH30665
Catalog No. WH30665
Do not delete this link

Recommendations

Songlist

 1. Afsked
 2. Der bor et billed i min barm
 3. I skoven
 4. Herlige skov
 5. Rask det nu går
 6. Min skat
 7. Es war ein alter König
 8. Ej ensom er jeg
 9. Halfdans sang
 10. Længsel
 11. De to drosler
 12. Velsignet skibet være
 13. Dans
 14. Sov ind, mit søde nusseben Vuggesang
 15. Forvandling
 16. The poor soul sat sighing (2 versioner)
 17. Så fast mit hjerte banker Mädchen mit den roten Wangen
 18. Nähe der Geliebten
 19. Skovbal
 20. Mädchen mit dem roten Mündchen
 21. Tordenvejr:
 22. Gold er den jord, som lyngen bær
 23. Den tredie:
 24. "Fader siger:""Sy du skal og sømme"""
 25. Agnete og havmanden: Agnetes vugevise
 26. Drøm og dåd: En fisk jeg fanged på min krog
 27. En rig arving: Som lærkens flugt mod himlens blå
 28. Bergliot
 29. Palnatoke: Kæmpevise Nordboerne samle sig til strid: Det kom til kamp mellem vrede mænd
 30. Festkantate for J.P.E. Hartmann: Studenten sang så ungdomsglad
 31. Paschaens datter (uddrag): Abdul Heykars recitativ og arie
 32. Selims romance
 33. Leilas kavatine
 34. Leilas romance
 35. Vekselsang
 36. Kongs-emnerne: Margretes vuggesang
 37. Bertran de Born (uddrag): Mod syden i kvæld
 38. Fager er den blide vår
 39. Vågn af din slummer
 40. Herre konge, bliv her
 41. Herlig er kampen bryst imod bryst
 42. Rosamunde: Ære for helten
 43. Fjeldsøen:
 44. Gunhilds romance
 45. Skjaldens sang
 46. Vuggesang
 47. Tornerose:
 48. Kongesønnens romance
 49. Drot og marsk (uddrag):
 50. Det var sig humleranken
 51. Jeg kender af navn kun guldet
 52. Jeg beder for hver en vejfarende sjæl
 53. Det var sig jomfru Svanelil
 54. Ingeborg, min sjæl, mit hjerte
 55. Feriegæsterne:
 56. Da nylig jeg sad med mig selv i strid
 57. Deklarationen: Hvor er nu mit skønne luftkastel
 58. Åndelige sange:
 59. En helligtrekongersang
 60. Den kananæiske kvinde
 61. Glade Jul
© Copyright 2020 Musicroom.com. All rights reserved.