William McIntyre / Inge Marstal: Fløjtefløjt

Books

Format: Sheet Music | Instrumental Album
Redigeret af Alison Hedgerstykker for begyndereberegnet til koncertbrugindhold:På marked(Teddy is at the Fair)Bølgeslag (H - (Ripples)Polka(Pick of the Polkas)Vals(Valse Brilliante)Boogie Woogie(Chatanoogy Boogie Woogie)På sjov(Cheeky Charlie)Drømme(Dreamy Daniel)Kængurustylter(Pogo Sticks)Tango(Titania Tango)Sovesang (H)(Sieepy Head Ted)William Mclntyre har skrevet disse små koncertstykker for sopranblokfløjte ogklaver til sine begynderelever. Hvert stykke har sin egen karakter og giver denunge musiker oplevelsen ved at medvirke i en musikalsk sammenhæng fra denførste begyndelse.God fornøjelse!Alison Hedger 1990Rækkefølgen af de enkelte stykker er valgt med henblik på at skabe musikalskvariation.De to stykker, der kun består af tonen H, indrammer hæftet.For overskuelighedens skyld er toneomfanget i hvert stykke angivet i parentesefter titlen i indholdsfortegnelsen.Ligeledes er den engelske titel angivet under den danske af hensyn til de brugere,der benytter det tilhørende engelske kassettebånd, hvor side 1 består afsatserne indspillet i sin helhed og side 2 udelukkende af klaverakkompagnementetInge Marstal, 1992
ISBN: 9788759806074
Published on: 01 January 1992
Language: Danish
Catalogue No: WH30167