Ebbe Nielsen: Spil Bare Løs 4 (Piano)

Books | Keyboard, Piano, Electric Organ

Composer: Ebbe Nielsen
Format: Books | Instrumental Tutor

Melodier ordnet efter akkordantal i dur og mol - 4 akkorder og derover - udvidede harmoniseringer.

I I'eren og II'eren og III'eren arbejdes med melodier, der kan spilles med op til 3 akkorder. Her i IV'eren bringes, ordnet efter akkordantal, 40 melodier på 4 akkorder og derover, dels med akkorder, der er indført tidligere, dels med nye akkorder. Dur- og molakkorderne blandes nu i de enkelte melodier og optræder således i mange nye sammenhænge.

Der gøres udførligt rede for en række muligheder for udvidede harmoniseringer - anvendelse af flere akkorder i en melodi end de helt nødvendige. Dels som generelle udvidelsesmuligheder af de tidligere bragte melodier i I'eren, II'eren og III'eren - hvordan bestemte enkle og karakteristiske akkordfølger med held kan udbygges - dels som mere specifikke og mere individuelle harmoniseringsmuligheder i en række tidligere bragte melodier.

Der indføres nye og sværere akkompagnementsmønstre med nye bastonemuligheder.

Gehørspil og akkordopbygning udbygges yderligere, bl.a. opbygning af dim-akkorder.

ISBN: 9788787999939
Skill Level: Easy Explain this
Published on: 08 September 2013
Language: Danish
Catalogue No: TING193
 
   

   Frequently bought together

   Price for both - £17.92

   Recently Viewed

   Ebbe Nielsen: Spil Bare Løs 4 (Piano)
   Keyboard, Piano, Electric Organ
   £8.96