Erling Kullberg: Sange For Kor - Dansk Kormusik i Det 20. Århundrede (Book)

Books | Choral

Author: Erling Kullberg
Format: Books | History

Sange for Kor handler om den klassiske kormusik skrevet af danske komponister i det 20. århundrede. Historien om den danske kormusik er ikke tidligere skrevet, hverken i bog- eller artikelform. Og det på trods af at den danske kormusik har et overordentlig stort omfang og til stadighed dyrkes af mange tusinde aktive korsangere.

Hovedvægten i bogen ligger på selve musikken. Komponist for komponist og sats for sats gennemgås de værker der er hjemmehørende inden for bogens rammer: originalkomponerede værker for kor a cappella i Danmark i det 20 århundrede. Desuden giver bogen en introduktion til 'Korlivets historie i Danmark' - hvordan kormiljøet i Danmark har udviklet sig, om hvem der sang i kor, hvor og hvad man sang og om korlivets organisation. Endvidere præsenteres et vue over hovedstrømningerne generelt i den danske kunstmusik i forrige århundrede.

Bogens forfatter, Erling Kullberg, har i mere end 30 år som musikforsker beskæftiget sig med den ny danske kompositionsmusik med adskillige artikler og bøger bag sig. Samtidig har han som kordirigent dirigeret langt de fleste af de værker der er beskrevet i bogen, og har således bogstaveligt talt et førstehåndskendskab til musikken.

Sange for Kor kommer for den korinteresserede til at udfylde et stort tomrum.

ISBN: 9788759818480
Published on: 26 January 2011
No of pages: 244
Language: Danish
Catalogue No: WH30996