Musicroom.com uses cookies and other tracking technologies to give you the best possible experience. By continuing to use this site you agree to our use of cookies.

Frédéric Chopin: Krakowiak Op.14: Piano Solo

Score | Sheet Music and Books

COMPOSER: Frédéric Chopin
PUBLISHER: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
PRODUCT FORMAT: Score
To najdoskonalsze w ród chopinowskich rond przynosi prób my lenia nie samym tylko brzmieniem fortepianu. Orkiestra sta a si tu dla solisty partnerem wyrazistym i istotnym, którego pomini cie nie by oby moliwe bez utraty pi knej i oryginalnej faktury d wi kowej utworu. Wydanie ród owo-krytyczne
€ 23,00
incl. tax
Special order
Usually ships within 14 days
This product cannot be ordered at the moment.
Not available in your region.
Specifications
Composer Frédéric Chopin
Publisher Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Product Format Score
Genre Classical
StylePeriodView Description Romantic
ISMN 9790901336605
Instrumentation Piano Solo
No. PWM51600027
Number of pages 56
Series Chopin National Edition
Description

To najdoskonalsze w ród chopinowskich rond przynosi prób my lenia nie samym tylko brzmieniem fortepianu. Orkiestra sta a si tu dla solisty partnerem wyrazistym i istotnym, którego pomini cie nie by oby moliwe bez utraty pi knej i oryginalnej faktury d wi kowej utworu.

Wydanie ród owo-krytyczne zredagowane przez Jana Ekiera i Paw a Kami skiego na podstawie r kopisów, kopii zatwierdzonych przez samego Chopina ipierwszych wyda . Jego celem jest przedstawienie twórczo ci Chopina w autentycznym kszta cie.

Krakowiak w uk adzie na jeden fortepian znajduje si w tomie 15 A XIVa, a wersja z wyci giem fortepianowym wtomie ''Utworykoncertowe'' 32 B VII
G osy orkiestrowe s dost pne do wypo yczenia w Bibliotece Materia ów Orkiestrowych PWM w Warszawie.

Loading
Loading